Açık Seminer| Gelecek ve Yapay Zeka, Yeni Liderlik Yaklaşımı ve FuturaBox

Türkiye Açık Kaynak Platformu tarafından gerçekleştirilen Açık Seminer kapsamında 15 Eylül Çarşamba günü 19.00'da "Gelecek ve Yapay Zeka" ve "Yapay Zeka Çağında Yeni Liderlik Yaklaşımı ve FuturaBox" konu başlıkları ile sizlerle buluşuyoruz. 

 

Gelecek ve Yapay Zeka- Prof. Dr. Nafiz Arıca, Bahçeşehir Üniversitesi

 

Sürdürülebilir bir gelecek vizyonu çizildikten sonra önümüzdeki yıllarda yıkıcı teknolojilerin başında gelen Yapay Zeka’nın kısa tarihçesi ve gelişimi anlatılacaktır. Yapay Zeka’da mevcut algoritmaların kısıtlamaları, önemli problemler açıklanacak ve gelecek Yapay Zeka çalışmalarına yön verecek güncel araştırma konuları anlatılacaktır.

 

FuturaBox: Akıllı Yönetici Asistanı (Ata Holding-Bahçeşehir Üniversitesi Ortak Projesi)

 

Futurabox yapay zeka uygulaması ile müşteri memnuniyet anket verilerinizin, ilgili alışveriş verisi ve olası diğer dış değişkenlerle birlikte (hava durumu, trafik yoğunluğu, rakip fiyatları, özel günler vb)  modelleyerek her bir boyutun şirket performansı (ciro/trafik/kar vb.) üzerindeki etkisini anlamlandırıp çözüm önerisi sunan bir yapay zeka uygulamasıdır. Bu veriler ışığında  hangi anket verisinin değişiminin bu performans kriterlerine etkisi ne kadar olabileceği yönünde çıkarımlar yaparak yöneticilere gelecek hedeflerine ulaşmalarında yok gösterir.

 

Futurabox  gelecek tahminleriyle müşteri memnuniyet parametrelerinin işletme performans kriterleri üzerindeki etkisini ortaya koyarak yöneticilere gelecek hedeflerine ulaşmaları yönünde doğru adımlar atmaları konusunda tavsiyelerde bulunur, ayrıca istendiğinde ERP sistemiyle entegre çalışarak bazı adımları yönetici adına gerçekleştirebilir.

 

Yapay Zeka Çağında Yeni Liderlik Yaklaşımı ve FuturaBox-Tuncer Köklü,Ata Holding Koordinatörü

 

İş dünyasında yöneticilere destek olacak Yapay Zeka’nın yeni tip liderlik anlayışını nasıl değiştirdiği ve bu kapsamda üniversite sanayi iş birliği ile oluşturulan Futurabox yapay zeka projesinin gelişimi ve iş dünyasına olası katkıları anlatılacaktır.

There are no comments. Be the first one!

Wednesday, September 15, 2021
16:00 - 18:00
Africa/Abidjan
Online