Açık Seminer 32. Gün: Mikroservis Mimarisi

14:00 - 15:50 - Mikroservis Mimarisi - Oğuzhan Ceylan (Türk Telekom)
16:00 - 17:00 - Mikroservis Mimaride Servisler Arası İletişim - Suat Köse (Protel)

Mikroservis Mimarisi içeriği:
- Mikroservis mimarisi ne değildir?
- Açık tanımlar ve mimariye giriş
- Mimari detayları
- Mecburi bileşen ve ortam koşulları nelerdir?
- Gerekli dönüşüm paketi hangi aşamaları içermelidir?
- Mimarinin sürdürülebilirliği için neler yapmak gerekir?

Mikroservis Mimaride Servisler Arası İletişim içeriği:
- Service-to-Client İletişim ve API Gateway Pattern
- Service-to-Service İletişim ve Yöntemleri
- Senkron İletişim
- Rest
- gRPC
- Asenkron İletişim
- Event-Driven & Message-Driven
- Senkron İletişim vs Asenkron İletişim

There are no comments. Be the first one!

Wednesday, June 10, 2020
11:00 - 14:00
Africa/Abidjan
Online