Açık Seminer 25. Gün: Geliştiriciler için PostgreSQL

14:00 - 15:50 - Geliştiriciler için PostgreSQL - Atıf Ceylan (Yurdum Yazılım)
16:00 - 17:00 - Dünyada CBS Yönelimleri ve Bu Yönelimleri Postgres İle Nasıl Yürütürüz? - İbrahim Sarıçiçek (BİLGEM YTE)

Geliştiriciler için PostgreSQL
- PostgreSQL temelleri
- ORM kullanımı
- Bağlantı yönetimi (Connection pooling)
- MVCC
- Temel SQL ifadeleri
- EXPLAIN ile sorgu analizi
- Triggers, functions, SP, materialized views
- Window functions
- CTE (Common table expression)
- JSONB
- FTS & Trigram search
- psql komut satırı

Dünyada CBS Yönelimleri ve Bu Yönelimleri Postgres İle Nasıl Yürütürüz?
- Harita ve coğrafi bilgi sistemlerine (cbs) tarihsel bakış 
- Coğrafi bilgi sistemlerinden coğrafi zekaya geçiş
- Coğrafi zeka kullanım alanları ve evrileceği düşünülen alanlar 
- Veri üretiminde değişiklikler, büyük veri, görselleştirme, mekansal zeka 
- Postgres ve Postgis ile cbs ve coğrafi zeka çözümleri
- Postgis kullanılan alanlar
- Postgis kullanan açık kaynak çözümler

There are no comments. Be the first one!

Friday, May 22, 2020
11:00 - 14:00
Africa/Abidjan
Online