Açık Seminer 23. Gün:  PostgreSQL Temel Bilgiler

14:00 - 15:50 - PostgreSQL Temel Bilgiler - Fahri Kaan Göktuna, Kadir Tutar (Turkcell)
16:00 - 17:00 - Docker üzerinde PostgreSQL - Teoman Dikerler (Profelis)
 

 PostgreSQL Temel Bilgiler içeriği
1. Kısım

- PostgreSQL nedir?
- PostgreSQL ve açık kaynak kod
- Kurumların bakış açısı
- Lisans ve destek
- Ekosistem
- PostgreSQL ile stack örneği
- PostgreSQL’e göç?
- Geçiş perspektifi
- Sistem ve network izleme
- PostgreSQL veri yönetimi
2. Kısım
- PostgreSQL çalışma mimarisi
- Server processor (Postmaster)
- Shared buffers
- WAL (Write Ahead Logging)
- bgwriter & checkpointers
- PostgreSQL performans ipuçları
- Explain, analyze, vacuum
- pg_stats_statement
- Indexes
- PostgreSQL prosedürel diller
- pl_python example
- PostgreSQL eklentileri
- PostgreSQL transactions
- PostgreSQL migrations

Docker üzerinde PostgreSQL içeriği:
- Docker nedir? Docker’da PostgreSQL nedir? 
- PostgreSQL’i neden / ne zaman Docker’da kullanalım? 
- Docker’da Postgres koşturmak nasıl oluyor? 
- Bana pgAdmin de lazım...
- PostgreSQL’in verilerine diskte (!) bakmak
- Konteynerlerin devamlılığı ve üretilmiş veriden devam etmek 
- Prototip bir Postgres konteyneri yapmak

There are no comments. Be the first one!

Wednesday, May 20, 2020
11:00 - 14:00
Africa/Abidjan
Online