Go Eğitim Kampı - 102 - Concurrency

Go programlama dilini anlatmayı ve öğretmeyi hedeflediğimiz eğitim kampı başlıyor! 18 Eylül Cumartesi 20:30 da başlayacak ve herbiri ortalama 1 saat süren 12 oturumdan oluşacak bu kampta sıfırdan Go programlama dilini anlatmak ve öğretmek istiyoruz.
 

Oturumlar YouTube ve Twitch kanallarımızdan yayınlanacak ve oturum sonunda sorularını cevaplamak içinde Discord #soru-cevap sesli kanalında olacağız.


Oturumların tarihlerini ve konu başlıklarını aşağıda bulabilirsin. İlgili oturumun başlığına tıklayarakta oturumun etkinliğine ulaşabilirsin. Dilersen eğitim kampına kendine uygun gördüğün seviyeden katılabilirsin. 

 

Bu etkinlik ya da Go ile iligili aklına takılan tüm soruları Discord #soru-cevap kanalından sorabilirsin.

Yeni: 1xx

Başlangıç: 2xx

Orta: 3xx

İleri: 4xx

Go Eğitim Kampı - 101 - Go Basics

 • Variables
 • Array
 • Slices
 • Maps
 • Strings
 • Loops
 • Interfaces
 • Structs
 • Modules
 • Functions
 • Errors
 • Pointers

 

Go Eğitim Kampı - 102 - Concurrency

 • Go Routines
 • Channels
 • Slices
 • WaitGroups
 • Mutex
 • SyncPool
 • Dead Lock
   

Go Eğitim Kampı - 103 - Http Package

 • http
 • httputil
 • grpc
 • Reverse Proxy
 • Restful Api
 • Web Frameworks (echo, gin, fasthttp)
   

Go Eğitim Kampı - 201 - I/O

 • File ops.
 • Network ops.
 • Bytes
 • io.Reader
 • io.Writer
 • io.TeeReader
 • io.MultiWriter

 

Go Eğitim Kampı - 202 - CLI

 • Flags
 • Environments
 • Bytes
 • Variables
 • Parameters
 • Commands

 

Go Eğitim Kampı - 203 - Test & Benchmarks

 • Unit Test
 • Benchmark Test
 • Tracing
 • Profiling

 

Go Eğitim Kampı - 301 - Algorithms

 • Sorting
 • LinkedList
 • Stack
 • Queue
 • Tree
 • Graphs
 • Dynamic Programming
   

Go Eğitim Kampı - 302 - Database

 • Sql Queries
 • Transactions
 • CRUD Operations
 • Couchbase Ops

 

Go Eğitim Kampı - 303 - External Communication

 • Redis
 • Rabbitmq
 • Kafka

 

Go Eğitim Kampı - 401 - Build & Distribution

 • Docker Build
 • Go Releaser
 • Github Actions
   

Go Eğitim Kampı - 402 - Architecture - Overview

 • Abstraction / Decoupling
 • Inversion Of Control
 • Dependency Injection
 • Composition Root
 • Hexagonal Architecture
 • DDD
 • CQRS
 • Event Sourcing
 • Clean Code
   

Go Eğitim Kampı - 403 - Kubernetes Extensibility

 • Accessing Kubernetes
 • Admission Webhook Concept
 • Operators

There are no comments. Be the first one!

Sunday, September 19, 2021
17:30 - 18:30
Africa/Abidjan
Online